Disclaimer

Door onze website te bezoeken of de op/via de website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle op of via onze website aangeboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Drink the Sea Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website en de daarop verstrekte informatie.

Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar een website van de stichting. De stichting stelt alles in het werk om haar website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan de stichting niet garanderen dat de website ononderbroken toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat de stichting geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze website.

 

Toepassselijk recht

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan onze website is het Nederlands Recht van toepassing. Aan onze website gerelateerde geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.

 

Wijzigingen

De stichting houdt zich het recht voor om op ieder gewenst moment, naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving de inhoud van haar website en van deze disclaimer te wijzigen.