Maak kennis met het team van Drink the Sea Foundation

Het is tijd om de watercrisis in de wereld te beëindigen. Wij hebben de oplossing met onze Drink-the-Sea-Box, waarmee we van zeewater en brak water schoon drinkwater kunnen maken. Om onze Drink-the-Sea-Boxes te kunnen produceren en overal ter wereld te kunnen leveren aan mensen in nood, hebben we uw financiële hulp nodig. Steun ons in onze missie voor schoon drinkwater in de wereld.

Hamer: voorzitter bestuur

Joep Verbunt

Voorzitter Drink the Sea Foundation
 
Mijn naam is Joep Verbunt. Ik heb vroeger veel voor Philips in het buitenland gewerkt als logistiek manager, onder andere ook in India. Na 12 jaar met pensioen te zijn geweest, besloot ik samen met de andere bestuursleden de Drink the Sea Foundation op te richten om het drinkwaterprobleem in de wereld aan te pakken.

Geld geven aan de mensen is geen oplossing. Problemen oplossen waarbij we gebruikmaken van de lokale capaciteiten en mogelijkheden wel. Water vind ik een van de normaalste dingen van de wereld waar iedereen recht op heeft. Door voldoende schoon water aan te bieden denk ik dat veel problemen in deze wereld opgelost kunnen worden.
Kassa: penningmeester bestuur

Priya Raghoe

Penningmeester Drink the Sea Foundation

Graag zou ik mijn persoonlijke bijdrage willen leveren om mensen in armoede en/of in nood een menswaardig bestaan te geven. Ik ben van mening dat schoon en bereikbaar (drink)water een fundamenteel recht van de mens is, waar ook ter wereld, en daarom zou ik mij hiervoor volledig willen inzetten. Als jong afgestudeerde denk ik dat ik met mijn frisse blik en flinke dosis enthousiasme een goede bijdrage kan leveren aan Drink the Sea Foundation.

Typemachine: secretaris bestuur

Frederike Verbunt

Secretaris Drink the Sea Foundation
 

Wij halen heel makkelijk water uit de kraan, wanneer we maar willen. Maar voor veel mensen, overal ter wereld, is dit niet mogelijk. Velen zijn in nood, leven in armoede en hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Vaak moeten zij kilometers afleggen om water te halen. Water dat dan ook nog eens sterk vervuild en vol bacteriën zit. 

Dit raakt mij in mijn hart. Maar daar hebben die mensen niets aan, dus daarom wil ik ook iets doen en heb ik mij aangesloten bij Drink the Sea Foundation.  Met Drink the Sea Foundation kunnen we daadwerkelijk mensen helpen aan schoon drinkwater. De zee en brak water is in overvloed aanwezig. Met onze Drink-the-Sea-Box kunnen we dat omzetten in drinkbaar water. Steun onze foundation en help ook mee aan een wereld waarin schoon drinkwater bereikbaar wordt voor iedereen.
Pen en papier: algemeen bestuurslid

Kristen Megens-van Mierlo

Bestuurslid Drink the Sea Foundation

Voor ons en onze kinderen is schoon drinkwater heel gewoon. Zo gewoon, dat we er vaak niet eens bij stilstaan hoe bevoorrecht we hier in Nederland zijn. Wat zou het ontzettend fijn zijn als schoon drinkwater voor iedereen in de wereld bereikbaar wordt. Ik steun daarom de Drink the Sea Foundation. Als bestuurslid hoop ik met mijn kennis en enthousiasme een waardevolle bijdrage aan deze foundation te kunnen leveren en gezamenlijk uitvoering te geven aan haar missie.

Boek met kaart Verenigde Staten en kompas: adviseur

Marten de Vries

Adviseur Drink the Sea Foundation

I strongly believe that ‘clean’ water is a basic human right and should be easily accessible to everyone. Therefore I am excited to assist Drink the Sea Foundation. I am involved with early-stage companies in the energy and water sector in the United States and Europe and I am the CEO of VYify, a company that is all about breathing new life into employee engagement. I make investments in early stage high-tech companies as a limited partner via Green D Ventures.  

Map en kompas: adviseur

Bart Woltering

Adviseur Drink the Sea Foundation

Water, bruikbaar water, drinkbaar water. Wereldwijd de onmacht om overal drinkwater direct beschikbaar te hebben, met maatschappelijke ontwrichting als gevolg.

Ik werd er nog eens extra door gegrepen tijdens een handelsmissie met deelname aan de Wereldwaterdagen in Kaapstad. Acute drinkwaternood door lege meren en waterbassins, de bevolking wachtend op de regentijd die niet kwam. Operators keken ons hoopvol aan. En de overheid had helaas niet de middelen (kennis, technologie) om dit te kunnen oplossen.

Confronterend zo’n omvang met eigen ogen te zien, terwijl Kaapstad direct aan oneindig veel water ligt.
Fascinerend vanuit mijn achtergrond in de bouw en installatietechniek. Ik weet dat er adequate technologie beschikbaar is, snel en autonoom werkend in te zetten.

Drink the Sea Foundation wil met unieke technologie, duurzaam lokaal geproduceerd drinkwater uit zeewater bereiken. Dat lukt alleen met bijzondere toewijding leren eerdere ervaringen wel. Vandaar de opleiding en inzet van vrouwen voor adequaat beheer van de drinkwaterproductie. Als steunpilaren van hun samenleving kennen zij immers de lokale mores.

Dit concept en de holistische aanpak in samenwerking met Quality For Life Foundation steun ik van harte. Drinkwater voor een menswaardig bestaan, u doet toch ook mee?

Onze kernwaarden

Heel veel slippers

Gemeenschappelijk belang

We richten ons op het helpen van kleine dorpen.

Indiase vrouwen op straat

Women empowerment

We geven vrouwen meer zeggenschap.

Jongens met fiets

Langetermijn-oplossingen

We bieden structurele oplossingen voor de lange termijn.

Water in handen

Werkgelegenheid

We creëren werkgelegenheid.